ZAWIADOMIENIE

o zmianie nazwy Fundacja Familijny Poznań

na Fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty

 

 

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż zmianie uległa nazwa oraz adres siedziby naszej Fundacji z dotychczasowej „Familijny Poznań” na „Ogólnopolski Operator Oświaty”, co zostało potwierdzone w dniu  8 października 2019 r. wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego:

 OGÓLNOPOLSKI OPERATOR OŚWIATY
ul. Jana Gorczyczewskiego 2/7
60-554 Poznań

 Pozostałe dane Fundacji nie uległy zmianom:
NIP 7781395875 | REGON 634239925 | KRS 0000044866

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zmiana nazwy Fundacji nie wywołuje skutku  w postaci zmiany podmiotu, który był i nadal pozostaje stroną zawartych już umów czy zaciągniętych dotychczas zobowiązań. Zmiana nazwy Fundacji nie powoduje żadnych modyfikacji w zakresie zaciągniętych przez Fundację zobowiązań, czy też wzajemnych praw i  obowiązków wynikających z zawartych przez naszą Fundację umów.

Ponadto Fundacja dokonała zmiany w zakresie składu osobowego Zarządu. W dniu 28 sierpnia 2019 r. Pan Mateusz Krajewski został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Fundacji, zastępując tym samym Pana Andrzeja Grzybowskiego. W związku z tym, obecny skład Zarządu Fundacji jest następujący:

Pan Mateusz Krajewski – Prezes Zarządu,

Pani Anna Tomaszyk – Członek Zarządu,

Pan Szymon Buda – Członek Zarządu,

Pani Joanna Poselt – Członek Zarządu.

 

Z wyrazami szacunku

Zarząd Fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty