Ciekawość i doświadczanie świata

Specto to łacinie „dostrzegam”, „obserwuję”, „przyglądam się”.

W Specto postawiliśmy na aktywne poznawanie, na odkrywanie i przygodę.
Kiedy dziecko jest zaangażowane w proces, chłonie wiedzę wszystkimi zmysłami, a wtedy dowiaduje się więcej i dłużej zapamiętuje.
Dotykanie, potrząsanie, przeżywanie, doświadczanie i próbowanie są zdecydowanie bliższe naturze dziecka niż siedzenie w ławce i słuchanie. Nie trzeba nakłaniać go do poznawania świata, ono rodzi się badaczem i poszukiwaczem. Trzeba je tylko stymulować i umożliwić im jego doświadczanie. Rolą szkoły jest uczenie dzieci patrzenia na świat. Dzieci odczuwają naturalny głód wiedzy. Nasza szkoła pomaga się im w niej rozsmakować.

Specto to szkoła publiczna, obowiązuje u nas podstawa programowa MEN. Na tej bazie można prowadzić standardowe lekcje jak w większości szkół, albo przygotować autorski, ciekawy program. Nasza koncepcja uczenia stawia na aktywne, praktyczne i samodzielne zdobywanie wiedzy przez ucznia. Nauczyciele mają zadanie pomagać w samorozwoju dziecka, szanować i wspierać jego zainteresowania, predyspozycje i osobowość.

Nauczyciel przewodnikiem
Dziecku trzeba szeroko otworzyć oczy, nakłonić, żeby dotknęło, spróbowało, wskazać gdzie szukać odpowiedzi na pytania. Wystarczy je natchnąć, dodać wiary we własne siły i wskazać kierunek, a dojdzie do wszystkiego samo.
U nas nauczyciel jest bardziej mentorem niż wykładowcą, pomagającym w budowaniu się tożsamości ucznia.

Zabawa w poznawanie
Nauka nie musi, a nawet nie powinna być poważna i nudna. Wiadomości dużo łatwiej zapamiętać, kiedy są ciekawe, zajmujące, niż gdy dziecko uczy się w stresie i pod przymusem.

Holistyczna edukacja
Nauczyciel nie może przekazywać wiedzy tylko z jednego przedmiotu. Świat jest łatwiejszy do zrozumienia, jeśli dowiadujesz się, że te same prawa rządzą różnymi dziedzinami życia.

70% zajęć praktycznych
To nie tylko sport i plastyka, na większości zajęć dzieci eksperymentują, robią doświadczenia, uczą się metodą projektową. Dużo czasu spędzają poza szkołą, w tym na terenie dużego ogrodu wokół szkoły, z padokiem dla kucyków.

Dwa razy bardziej intensywnie
Niektóre lekcje trwają 90 minut z regulowaną przerwą. Żeby zainteresować, opowiedzieć ciekawą historię, elastycznie dopasować się do zainteresowania dzieci poszczególnymi wątkami nauczyciel potrzebuje więcej czasu niż standardowe 45 minut.

Klasa laboratorium
Bu nauka była przygodą sale powinny być wyposażone w coś więcej niż w ławki i tablicę. Nasze klasy to warsztaty do prowadzenia eksperymentów, laboratoria badawcze, miejsca w których uczniowie mogą realizować się w roli badacza, odkrywcy, projektanta, przedsiębiorcy.

Godzina Geniuszu
Oprócz zajęć obowiązkowych uczniowie mogą wybierać, czego chcą się uczyć. To takie lekcje, na których dzieci, w grupach lub samodzielnie rozwiązują specjalnie przygotowane przez nauczycieli zadania.

Zajęcia projektowe
Rozwijanie kompetencji kluczowych następuje w ramach bloków matematyczno-przyrodniczym i humanistycznym dla uczniów klas 1-3 i 4-8. Uczenie się poprzez udział w projektach umożliwia autentyczne spotkanie ze światem realnym. Realizując projekty współpracujemy z ekspertami różnych dziedzin, a szkoła otwiera się na zewnątrz. Projekty dają nauczycielom możliwość poruszania tematów spoza własnej dziedziny i rozwijania różnych koncepcji uczenia. W pracy nad projektem uczniowie mogą samodzielnie sterować procesami uczenia się i eksperymentować za pomocą pytań.

Nasza szkoła mieści się w spokojnej okolicy, z dala od miejskiego zgiełku. Dysponujemy dużym ogrodzonym terenem, dzięki czemu w pogodne dni dzieci spędzają długie przerwy na świeżym powietrzu. Atutem szkoły jest dbałość o bezpieczeństwo.

Szkoła zapewnia:

  • przyjazną atmosferę,
  • wsparcie pedagoga, psychologa i logopedy,
  • organizowanie, wycieczek, wyjazdów do teatru, warsztatów,
  • przerwę obiadową i relaks,
  • naukę w systemie jednozmianowym,
  • zajęcia i opiekę w świetlicy w godzinach 6:40-17.00 z nastawieniem na rozwój indywidualnych zainteresowań uczniów,
  • bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.
  • zwiększoną liczbę godzin matematyki (5 godzin)
  • dodatkowy język niemiecki od klasy II
  • w klasach IV-VIII język angielski z podziałem na grupy zaawansowania lub w mało licznych oddziałach dodatkowa godzina języka angielskiego zamiast poddziału na grupy.

Każda klasa ma swoją salę lekcyjną, wyposażoną w tablicę interaktywną.

Leave a Comment