Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły zostały przyjęte na podstawie zgłoszenia i rodzice nie są zobowiązani do składania potwierdzenia woli.

W wyniku rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 wszyscy kandydaci spoza obwodu szkoły zostali zakwalifikowani.

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO SZKOŁY- pobierz

Rodzice dzieci zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli zapisu do szkoły na rok 2020/2021

Kandydaci zakwalifikowani wypełniają formularz potwierdzenia woli w terminie od 08.05 – 12.05.2020

Formularz potwierdzenia woli – pobierz 

Potwierdzenie woli proszę przesyłać skanem na adres spspecto.poznan@operator.edu.pl w terminie 8.05 – 12.05.2020.

W dniach 11.05-12.05 będzie możliwość osobistego dostarczenia potwierdzenia woli, ale wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z sekretarzem szkoły.

Brak pisemnego potwierdzenia woli jest jednoznaczny z rezygnacją z zapisu dziecka do szkoły na rok szkolny 2020/2021.

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych do szkoły nastąpi 14 maja 2020 o godz. 12:00

W razie pytań prosimy o telefon: 508 008 173

Oryginały podpisanych dokumentów rekrutacyjnych oraz potwierdzenia woli można wysłać pocztą na adres:
Publiczna szkoła Podstawowa nr 52 w Poznaniu
ul. Fabianowo 29
60-005 Poznań
lub dostarczyć osobiście do placówki, po wznowieniu jej pracy.